Dom Chorvátsky Grob

 

- Plocha pozemku:  870m2

- Zastavaná plocha: 143 m2

- Obytná plocha: 121 m2

- Úžitková plocha: 195 m2

- Obostavaný priestor: 767 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 39 kWh/(m2.a)

 

Návrh rekonštrukcie rodinného domu vychádzal z požiadaviek investora pre účely bývania 4-5 osôb s dôrazom na otvorený priestor do záhrady s vytvorením galérie v  hlavnej časti domu, pochôdzne terasy a vegetačné ploché strechy. Koncepcia domu je prispôsobená šírke už existujúcej stavby rodinného domu, ktorý bol z časti asanovaný . Druhé nadzemné podlažie bolo navrhnuté ako nové  a potiahnuté až nad existujúce parkovanie pre domom, čím bolo vytvorené požadované prestrešenie parkovania a vytvorená nová izba s terasou. Celkové pôdorysné rozmery domu na 1.np sú 8,2x11,1 m.

 

 

 

© LEHO 2017

Copyright © 2015 NERD s.r.o.